És un projecte cooperatiu amb el MUHBA , amb el qual es pretén que l’alumnat conegui i entengui el passat romà de la ciutat a través dels seus vestigis materials (el patrimoni) i l'evolució urbana de la ciutat al llarg de la història.

25/1/11

BARCINO


Bàrcino, amb el nom oficial complet de Colonia Iulia Augusta Paterna Fauentia Barcino, va ser fundada per l'emperador August cap a l'any 14 a.C..

La ciutat es va alçar damunt un petit turó anomenat en l'edat mitjana mont Tàber (15 m. sobre el nivell del mar), enmig del fèrtil pla situat entre el Llobregat i el Besòs i entre la serra de Collserola i el mar.
Seguint l'estructura urbana típica, l'envoltava una muralla que englobava una xarxa de carrers al voltant del forum central, on s'alçava el temple d'August. Aquí confluïen les dues vies principals del traçat urbà dels carrers, els cardo i decumanus maximi.
Bàrcino no era gaire gran (unes 13 hectàrees) i devia tenir uns dos mil habitants, inclosos els de les vil·les suburbanes pròximes al recinte emmurallat
Els seus edificis i domus es beneficiaven d'una bona xarxa de clavegueram i d'un sistema d'abastament d'aigua gràcies a dos aqüeductes procedents de les mines de Collserola i del Besòs.
I, com era costum a les ciutats romanes, els cementiris eren extramurs, i vorejaven l'accés a les portes. N'és un exemple la necròpolis de la plaça de la Vila de Madrid  on estan enterrats individus de condició social baixa, d'acord amb els sepulcres coneguts com cupaebarcino_plano.jpg 
 .

20/1/11

NOMBRES ROMANS


El sistema de numeració romà es base en 7 lletres majúscules, a les que se les hi assigna els següents valors:

I=1

V = 5

X =10

L =50

C=100

D =500

M =1000

Els altres nombres es formen seguint unes regles:

  • Si a la dreta d’una xifra romana s’escriu una altra igual o menor, el valor d’aquesta es suma a l’anterior. (Ex: VII = 7)
  • Si a l’esquerra d’una xifra romana s’escriu una altra menor, el valor d’aquesta es resta a la major. (Ex: XL = 40)
  • En cap número es pot repetir la mateixa lletra més de tres vegades seguides.

CCCCXXV = 425 MAL

CD XXV = 425

  • La V, L, D no es poden escriure seguides.

CVV = 110 MAL

CX = 110

  • Per representar valors superiors a 3999 es col·loca una ratlla sobre la quantitat desitjada.. ( Ex: __
VIDCCXLVIII = 6748 )

PRACTICA