És un projecte cooperatiu amb el MUHBA , amb el qual es pretén que l’alumnat conegui i entengui el passat romà de la ciutat a través dels seus vestigis materials (el patrimoni) i l'evolució urbana de la ciutat al llarg de la història.

20/1/11

NOMBRES ROMANS


El sistema de numeració romà es base en 7 lletres majúscules, a les que se les hi assigna els següents valors:

I=1

V = 5

X =10

L =50

C=100

D =500

M =1000

Els altres nombres es formen seguint unes regles:

  • Si a la dreta d’una xifra romana s’escriu una altra igual o menor, el valor d’aquesta es suma a l’anterior. (Ex: VII = 7)
  • Si a l’esquerra d’una xifra romana s’escriu una altra menor, el valor d’aquesta es resta a la major. (Ex: XL = 40)
  • En cap número es pot repetir la mateixa lletra més de tres vegades seguides.

CCCCXXV = 425 MAL

CD XXV = 425

  • La V, L, D no es poden escriure seguides.

CVV = 110 MAL

CX = 110

  • Per representar valors superiors a 3999 es col·loca una ratlla sobre la quantitat desitjada.. ( Ex: __
VIDCCXLVIII = 6748 )

PRACTICA

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada